Vinice


Čistá příroda Národního parku Podyjí

V současné době vlastníme tři vinice ve dvou viničních tratích.

Ve viniční trati Pod Lesem — Znomo-Popice máme dva vinohrady (0,8 a 0,5 ha), s původní výsadbou Müller Thurgau promíchanou s RR, RV a Neuburgem z roku 1987. Jeden vinohrad byl postupně přesázen na odrůdu RR doplněnou BB, Tr a RŠ. Pokusně doplněno o pár desitek keřů PIWI odrůd Johanitter, Helios a Hibernal.

Přesto že jsou součástí jedné viniční tratě, obě polohy se mírně liší směrem, sklonem a půdou.

Viniční trať Pod lesem je viniční trať I. kategorie, převážně mírný jihovýchodní svah, 250—320 m. n. m., prvohorní podloží, půda hlinitopísčitá, žula, rula, křemen, písek, jíl.

Ve viniční trati Skalky — Havraníky máme 1 ha vinice osázený hlavně Veltlínským zeleným, Chardonnay a MT s trochou SG a RR z roku 1997.

Viniční trať Skalky je viniční trať I. kategorie, převážně mírný jihovýchodní svah, 276—310 m. n. m.,vinice leží na místě břehu třetihorního moře, podloží tvoří vyvřeliny Dyjského masivu, půda hlinitá až hlinitopísčitá, průměrná roční teplota: 9 °C, průměrné roční srážky: 480 mm.

Ruční sklizeň hroznů